St. EVCO

De Stichting Evenementencomissie Buurtvereniging Dijkhoek en Toneelvereniging Ons Genoegen, kortweg St. EVCO is in 2005 opgericht en komt voort uit de voormalige evenementencommissie van de buurtvereniging.

Deze stichting heeft als doel het organiseren van gezamenlijke evenementen voor de Buurtvereniging Dijkhoek en de Toneelvereniging Ons Genoegen en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  Het bestuur van de St. EVCO bestaat o.a. uit 3 vertegenwoordigers namens de buurtvereniging, 3 vertegenwoordigers namens de toneelvereniging en een onafhankelijke penningmeester en voorzitter.

De hoofdactiviteit van de St. EVCO concentreerde zich afgelopen jaren op het jaarlijks organiseren van het openluchtspel, waarbij de toneelvereniging het toneelstuk uitzocht, instudeerde en ten uitvoering bracht en de St. EVCO de verdere organisatie voor haar rekening nam. Diverse commissies en vele vrijwilligers helpen elk jaar weer om er een fantastische happening van te maken.

Meer informatie vind je op de website http://openluchtspelborculo.nl/