Commissies & Vrijwilligers

Geen buurtvereniging kan zonder vrijwilligers. Vanuit het bestuur zijn we dan ook erg blij met onze vrijwilligers die steeds weer paraat staan om activiteiten op zich te nemen of op andere wijze willen helpen. Voor een aantal activiteiten hebben we commissies gevormd.

Wil jij ook helpen en\of deel uit maken van één van de commissies ? Meld je aan via dijkhoek@gmail.com of spreek één van de bestuursleden aan. Ook als er niet direct iets beschikbaar is, dan kunnen we altijd wel bij toekomstige werkzaamheden hulp gebruiken.

Buurtfeestcommissie

De Buurtfeestcommissie treft de voorbereidingen voor het jaarlijkse buurtfeest op de eerste zaterdag van oktober. Tevens verzorgt zij de uitvoering en begeleiding op het buurtfeest zelf. Bij de voorbereiding is altijd hulp gewenst.

De huidige buurtfeestcommissie bestaat uit:

 • Hanneke Mesland
 • Marian Ruesink
 • Ingrid Slutter
 • Jan Peters
 • Jo Nekkers
 • Natasja Fransen

Commissie Diekhook in ’t Lech

De commissie Diekhook in ’t Lech treft momenteel de voorbereidingen voor de editie van 2020. Eind oktober 2019 is een inventarisatie gehouden onder de bewoners en wederom bleek er meer dan voldoende animo voor een nieuwe verlichtingsroute.

De commissie bestaat uit:

 • Joke Pot (voorzitter)
 • Marc Rutte
 • Berend Meerbeek
 • Freek Schutte
 • Johanna Hendriks
 • Hanneke Mesland
 • Jan Peters

Kascontrolecommissie

Voor de jaarlijkse controle van de financiën dient deze commissie kascontrole uit te oefenen en van hun bevindingen verslag te doen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Er zijn altijd 2 actieve leden (die de daadwerkelijke controle uitvoeren) en een reservelid.

Over het jaar 2022 (controle in januari 2023) ziet de commissie er als volgt uit:

 • Reserve – vacature – te werven op ALV 2020

Mocht je je beschikbaar willen stellen voor de kascontrolecommissie, dan vernemen we dat graag.