Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit 5 personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, penningmeester en secretaris. Bestuursleden worden na voordracht gekozen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Wil je meebesturen, laat het ons weten.  Er zijn regelmatig wisselingen en vacatures.

Voorzitter:  J a n T a c k e n k a m p
Email
Telnr

Secretaris: C i n d y t e L i n t e l H e k k e r t
Email
Telnr

Penningmeester: P e p i j n W i e r d a
Email
Telnr

Bestuurslid: E r w i n W e i s f e l d
Email
Telnr

Bestuurslid: J e t M a r k i n k
Email
Telnr