Fondsenwerving

Naast de contributie van de leden is er ook aantal activiteiten om geld binnen te halen voor de vereniging.

Paasvuurgarderobe

Bij het jaarlijkse Paasvuur op 1e Paasdag bemenst de Buurtvereniging samen met de Toneelvereniging de garderobe. De opbrengst van de garderobe wordt onderling verdeeld.

Veulenveiling

Jarenlang werd de Elite Veulenveiling georganiseerd op het terrein bij Kerkemeijer en zorgden de leden van de buurtvereniging voor parkeerbeheer en verkoop van catalogi. Enkele jaren geleden verhuisde deze veulenveiling naar Vragender en ondersteunde de buurtvereniging nog steeds het parkeerbeheer. Met ingang van 2019 kwam hier jammer genoeg een einde aan.

Echter, Stal Brouwer organiseerde op 8 september 2019 een nieuwe veulenveiling, wederom op het terrein bij Kerkemeijer en hiervoor werd de buurtvereniging gevraagd diverse hand- en spandiensten te verlenen. Hiervoor ontvangt de vereniging een mooie vergoeding ! Een twintigtal vrijwilligers zet zich hiervoor in, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Ook in 2022 zal er weer een veulenveiling zijn in de Dijkhoek.

Vrijwilligerswerk bij het Have A Nice Day Festival 2022

Nadere informatie volgt.