Andere Dijkhoekse verenigingen

Klootschietvereniging Dijkhoek

Klootschietvereniging Dijkhoek is opgericht in 1951. Bestaat uit ongeveer 38 Leden. De vereniging doet mee aan de competitie van de Achterhoekse Klootschiet Federatie.

Heb je interesse om lid te worden? Dan kun je je opgeven bij:

J.R. Meijerink
Kluverskamp  5
7271 XM   Borculo
Telefoon: 0545-27105

v.v. DEO (Dijkhoek En Omstreken)

Het begin van v.v. DEO
In het voorjaar van 1947 werden er plannen gemaakt om in de Dijkhoek een voetbalclub op te richten. Zoals op vele plaatsen in de omgeving was er na de oorlog een actieve buurtvereniging ontstaan. Uit deze kringen kwam het idee naar voren om te gaan voetballen. Familie ter Woorst stelde het weiland voor het huis beschikbaar als voetbalveld. Het ging er in het begin erg primitief aan toe. Er werd gevoetbald in lange broeken en met vetkistjes aan. Toen men de smaak te pakken kreeg werd er na enkele besprekingen besloten om zich bij de G.V.B. als lid aan te melden. Tijdens de oprichtingsvergadering gaven zich 26 personen als lid op en er werd een bestuur gekozen bestaande uit de heren G. Ebbers, H.J. Meerbeek, W. Mekking, G.J. Leerink en W.A. Klumper. Inmiddels was gebleken dat er buiten de Dijkhoek veel belangstelling was om te voetballen. Daar is de naam van de vereniging ook van afgeleid. W. Ebbers een initiatiefnemer bedacht de naam Dijkhoek En Omstreken.

Inmiddels is v.v. DEO een bloeiende voetbalvereniging met een prachtige accommodatie aan de Platvoetsdijk. Meer informatie vind je op de website van v.v. DEO: vvdeo.nl

Diekhookse Klumpkes

De Diekhookse Klumpkes is een folkloristische dansgroep en bestaan sinds 1984 en hebben al vele optredens verzorgd.

De doelstelling van de vereniging is oude dansen en gebruiken ten tonele te brengen en daarmee de folklore aan het nageslacht mee te geven en daarmee te behouden. De Klumpkes hebben meer dan 40 dansen ingestudeerd, veel traditionele dansen, waarbij het zgn. schotsen een belangrijke hoofdmoot is, maar ook vele polka’s en walsen.

De Diekhookse Klumpkes

Meer informatie over de Diekhookse Klumpkes is te vinden op hun eigen website: http://www.diekhookse-klumpkes.nl

Paasvuurbouwers Dijkhoek

De stichting Paasvuurbouwers Dijkhoek zetten zich al jaren in om een mooie paasbaoke te maken. Eerst begint men met het maken van bossen van de takken. Enkele weken voor Pasen starten de bouwers vervolgens met het stapelen van de takkenbossen. Om alles in goede banen te leiden en controle te kunnen uitvoeren op de aanvoer van het hout is het terrein achter Buitencentrum Kerkemeijer afgezet met bouwhekken.

Op 1e Paasdag wordt uiteindelijk het vuur ontstoken en kunnen vele belangstellenden genieten van het paasvuur.

Het ontsteken van Paasvuren is een traditie die al eeuwenlang in heel Europa voorkomt. Van Denemarken in het noorden van Europa tot Zwitserland en Oostenrijk in het zuiden. Nederland is de westgrens van dit gebied. Van oorsprong, zo vermoedt men, is de traditie van Paasvuren afkomstig uit de tijd van de Germanen. De vuren werden ontstoken om de god Ostara een offer te brengen. Het vuur stond hierbij symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin. Vermoedelijk vierden de deelnemers flink feest, met veel drank erbij. Vroeger vonden dit soort feesten plaats op individuele hoeven, maar in latere tijden ging men Paasvuren per buurtschap of dorp organiseren.

De vlammen en de rook van het vuur stonden symbool voor het brengen van vruchtbaarheid. Om die reden wordt Pasen ook wel eens als vruchtbaarheidsfeest aangemerkt.