Ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd. Deze wordt gehouden bij Kerkemeijer. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en wordt de financiële situatie van de vereniging gepresenteerd.  De secretaris doet verslag van het afgelopen jaar en de penningmeester toont de jaarcijfers en budget voor aankomend jaar.

De algemene ledenvergadering is ook het moment waarop bestuursleden aftreden dan wel nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden. Tijdens deze vergadering hebben leden de gelegenheid onderwerpen aan te dragen.

Van elke ledenvergadering worden notulen opgesteld door de secretaris die op de eerstvolgende ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd worden.