Partners

Buurtvereniging Dijkhoek heeft door de jaren heen diverse ontwikkelingen doorgemaakt.  Volgend uit het idee en realisatie van het opluchttheater is in 1992 is Stichting ’t Galgenveld opgericht ten behoeve van het beheer van terrein ’t Galgenveld. Met deze stichting wordt 2 keer per jaar overleg gevoerd over het wel en wee van het terrein.  Een van de bestuurders van deze stichting is namens de buurtvereniging aangesteld.  Verder informatie vind je op de pagina ’t Galgenveld.

Daarop volgend werden de activiteiten van de toenmalige evenementencommissie in 2005 ook in een stichting ondergebracht, zijnde de Stichting Evenementencomissie Buurtvereniging Dijkhoek en Toneelvereniging Ons Genoegen, kortweg St. EVCO.

Deze stichting heeft als doel het organiseren van gezamenlijke evenementen voor de Buurtvereniging Dijkhoek en de Toneelvereniging Ons Genoegen en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  Het bestuur van de St. EVCO bestaat o.a. uit 3 vertegenwoordigers namens de buurtvereniging.  Verdere info vind je op de pagina St. EVCO.

Vanuit activiteiten uit het verleden zijn er ook diverse andere verenigingen ontstaan en\of bestaat er een warme relatie met deze Dijkhoekse verenigingen.  Nadere info hiervan vind je op de pagina ‘andere Dijkhoekse verenigingen‘.

Gemeente Berkelland

In de periode 2013-2018 was een convenant gesloten tussen de Gemeente Berkelland en diverse vertegenwoordiging binnen de kleine kernen en buurtschappen in de gemeente. Ook Buurtvereniging Dijkhoek maakte hier onderdeel van uit. Voor de periode 2019-2023 ligt het in de lijn der verwachting dat er weer een nieuw convenant wordt afgesloten. Deze is nog in behandeling en ter goedkeuring door de gemeenteraad.

De gemeente beoogd hiermee contact te onderhouden met lokale vertegenwoordigers en kan desgevraagd advies vragen of overleg voeren. De gemeente draagt jaarlijks een kleine financiële vergoeding bij aan de organisatiekosten van de vertegenwoordiging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, bij voorkeur via e-mail: dijkhoek@gmail.com