Lidmaatschap

Iedereen die woonachtig is in De Dijkhoek en\of lid is van één van de in De Dijkhoek gevestigde verenigingen, kan lid worden van de buurtvereniging.

De contributie voor leden tot en met 12 jaar bedraagt € 4,50 p.p. per jaar en voor 13 jaar en ouder bedraagt de contributie € 8,= p.p. per jaar. De contributie is per kalenderjaar verschuldigd. Het bestuur stelt het op prijs als je hiervoor een automatische incasso toestaat. Dat scheelt onze penningmeester namelijk veel werk en administratie. De contributie wordt met ingang van 2020 in maart geïnd.

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier op deze website.

Indien je het lidmaatschap beëindigen wil, dien je een schriftelijke mededeling hiervan te doen, dit kan ook per mail aan dijkhoek@gmail.com. Het lidmaatschap eindigt (pas) aan het einde van het kalenderjaar. In het jaar van opzegging ben je nog de volledige contributie verschuldigd