Jubileum 75-jaar in 2020

In 2020 bestaat de buurtvereniging 75 jaar. Hieraan zal op verschillende momenten aandacht besteed worden. Net als bij het 50-jarige jubileum zal in dit in nauwe samenwerking plaatsvinden met toneelvereniging ‘Ons Genoegen’, welke ook 75 jaar bestaat. 25 jaar geleden werd dit samen gevierd onder het motto ‘Samen 100’ en werd hiervoor een jubileumkrant uitgebracht. Tevens werd voor het eerst de verlichtingsroute ‘Diekhook in ’t Lech’ uitgestippeld, wat in 2020 voor de zesde keer wordt gehouden.

Inmiddels is de jubileumcommissie van start gegaan om de jubileumactiviteiten vorm en inhoud te geven.

De eerste activiteit was een gezamenlijke filmavond op 6 februari a.s. waarin we terugblikten op het vorige jubileum 25 jaar geleden.

Op 29 maart a.s. wordt er een ouderwetse Boerenbruiloft georganiseerd, zie voor de uitnodiging onder het kopje Nieuws. Vervolgens wordt er op 7 juni a.s. een verrassingsactiviteit georganiseerd. Ook het openluchtspel van de toneelvereniging zal aankomende zomer in het teken staan van het jubileum. Eind september wordt Diekhook in ’t Lech georganiseerd met als thema ’75’.

We sluiten het jubileumjaar af op 1 november met “Loer’n bie de boer’n’.