Buurtfeest

Er wordt elk jaar een buurtfeest georganiseerd. Hiervoor is een commissie samengesteld.
Traditie getrouw wordt er elk jaar het koningspaar van afgelopen jaar opgehaald voor aanvang van het buurtfeest. Later die middag zal er een nieuw koningspaar bekend worden d.m.v. vogelschieten en -gooien.