Vacatures

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures. Echter, in februari 2020 zullen 2 bestuursleden aftreden. Hiervoor heeft het bestuur inmiddels 2 kandidaten bereid gevonden. Het gaat om de functie van algemeen bestuurslid. Mocht je hiervoor ook in aanmerking willen komen, dan kun je je hiervoor kandidaat stellen. Indien er meer kandidaten zijn dan openstaande functies, zal op de algemene ledenvergadering een stemming worden gehouden.