Activiteiten

Elk jaar worden diverse activiteiten georganiseerd, niet alleen geïnitieerd door het bestuur, maar (juist) ook door leden. Hieronder de agenda en uitleg omtrent het leden-voor-leden-principe. Onder de andere menukopjes vind je meer informatie over de “vaste” activiteiten.

Agenda 2020

Leden-Voor-Leden

Het is voor alle leden mogelijk zelf een activiteit te organiseren voor de andere leden van de buurtvereniging. Het bestuur moedigt dergelijke initiatieven aan en wil dit verder stimuleren. Om dit in goede banen te leiden is er een reglement opgesteld waarin de spelregels staan omtrent het organiseren van een (eigen) activiteit. Dit reglement kun je opvragen bij de secretaris.

Het bestuur kan het ledeninitiatief ondersteunen door één of meerdere bestuursleden mee te laten organiseren en\of budget beschikbaar te stellen. Heb je een idee of suggestie, blijf er dan niet mee zitten, maar neem initiatief ! Vele handen maken licht werk, dus kom maar op!